Straffesager:

Vi yder vores klienter et professionelt, respektfuldt og personligt forsvar.

Som tiltalt i en straffesag har du ikke pligt til at udtale dig, og du har altid krav på en forsvarer. Du vælger selv, hvilken advokat du ønsker som din forsvarer.

Honoraret til din forsvarer fastsættes af retten efter faste satser.