Gældssanering:

Gældssanering er en mulighed for dig til at starte forfra, hvis du ikke er i stand til - og ikke indenfor de nærmeste år har udsigt til - at betale din gæld. Hvis du har en stabil indkomst, og gælden ikke er stiftet ved overforbrug eller økonomisk udforsvarlig adfærd, kan en gældssanering være en god løsning for dig.

Ved en gældssanering bliver din gæld enten slettet eller nedsat til et beløb, som du er i stand til at betale. Betaling sker som en afdragsperiode, hvor du skal betale beløbet med månedlige afdrag over en periode på normalt 5 år.

Hvsi du indgiver begæring om gældssanering, inden dit konkursbo er afsluttet, eller du er folkepensionist, er udgangspunktet en afdragsperiode på 3 år.

Advokat Nina Hygum er fast medhjælper i gældssaneringssager ved skifteretten i Viborg.