Retssager:

Vi sikrer vores klienter en optimal proces med kompetent og kvalificeret rådgivning gennem hele forløbet.

Hvis der ikke mellem parterne kan findes en løsning på en opstået tvist, kan det blive nødvendigt at anlægge en retssag, så en dommer kan afgøre uoverensstemmelsen.

Vi fører også sager ved klagenævn og voldgiftsret.

Vi kan føre retssager både for Byret, Landsret og Højesteret.