Ejendomshandler:

I dag er skødet stort set kun en kvittering.

Det er selve købsaftalen, som du skal være meget opmærksom på.

Hvis du skal investere i nyt hus, har du brug for en advokat med solidt kendskab til køb af fast ejendom. Vi yder dig kompetent, effektiv og professionel rådgivning i forbindelse med dit køb.

Vi anbefaler, at vi gennemgår købsaftalen sammen med dig, inden du underskriver aftalen hos ejendomsmægleren.

Hvis du vælger at underskrive en købsaftale, før vi i fællesskab har gennemgået den og alle relevante bilag, anbefaler vi dig at forlange følgende bestemmelse indføjet i købsaftalen:

Fra købers side er handlen betinget af købers advokats godkendelse i enhver henseende inden 6 hverdage efter både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Hvis du underskriver en købsaftale med ovennævnte advokatforbehold, sikrer du dig, at vi inden fristen på 6 dage kan nå at trække i nødbremsen og nægte godkendelse af handlen, hvis der under vores efterfølgende gennemgang af handlens dokumenter dukker ubehagelige overraskelser op.

Hvis din advokat ikke kan godkende handlen, skal du ikke betale et gebyr på 1 % af købesummen til sælger, som tilfældet er, når handlen annulleres ved, at du udnytter din fortrydelsesret.

Hvis du skal sælge din ejendom, og du selv har fundet køberen uden assistance fra en ejendomsmægler, udfærdiger vi gerne købsaftalen og sørger for selve berigtigelse af handlen, dvs. udfærdigelse af skøde mv..

Vi har meget stor erfaring med køb og salg af fast ejendom - især i vort lokalområde i Bjerrringbro, Ulstrup, Ans og Rødkærsbro.

Kontakt advokt Kasper Hygum for yderligere oplysninger.