Lejeret:

Vi yder rådgivning indenfor alle lejerettens områder – både boliglejemål og erhvervslejemål.

Vores rådgivning omfatter udarbejdelse af lejekontrakter, varsling af lejeforhøjelser, opsigelse/ophævelse af lejemål, opgørelse af parternes mellemværende i forbindelse med fraflytning mv.

Kontakt advokat Kasper Hygum.