"Vi vil være det foretrukne advokatvalg i lokalområdet, 
når det drejer sig om mindre erhvervsvirksomheder og privatlivets forhold."

Kasper Hygum - Advokat
Mail: kasper@hygumadvokater.dk
Tlf: +45 87 51 10 16 

Advokat 2015

Sprog: Dansk, engelsk og tysk

Hovedarbejdsområder: 
Ejendomshandler
Dødsbobehandling
Testamenter
Ægtepagter
Familieret
Retssager
Erhvervsret  

Nina Hygum, indehaver - Advokat (H)
Mail: nina@hygumadvokater.dk
Tlf: +45 87 51 10 01

Advokat 1987. 

Autoriseret bobestyrer
Skifterrettens medhjælper i gældssaneringer
Beneficeret forsvarsadvokat

Sprog: Dansk.

Hovedarbejdsområder: 
Dødsbobehandling
Gældssanering
Strafferet

 

Marianne Jørgensen - Sagsbehandler
Mail: marianne@hygumadvokater.dk
Tlf: +45 87 51 10 05

Statsautoriseret ejendomsmægler
Valuar

Sprog: Dansk.

Hovedarbejdsområder: 
Ejendomshandler
Dødsbobehandling
Gældssaneringer
Koordinerings –og sekretæropgaver.