"Vi vil være det foretrukne advokatvalg i lokalområdet, 
når det drejer sig om mindre erhvervsvirksomheder og privatlivets forhold."

Kasper Hygum - Advokat
Mail: kasper@hygumadvokater.dk
Tlf: +45 87 51 10 16 

Advokat 2015. Kasper Hygum er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af advokatsamfundet.

Benefceret ved retten i Viborg

Sprog: Dansk, engelsk og tysk

Hovedarbejdsområder: 
Strafferet

Forældreansvarssager, herunder samværssager

Ejendomshandler

Dødsbobehandling & testamenter

Familieret & ægtepagter

Inkasso og retssager
 

Nina Hygum, Advokat (H)
Mail: nina@hygumadvokater.dk
Tlf: +45 87 51 10 01

Advokat 1987. Nina Hygum er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af advokatsamfundet.  

Autoriseret bobestyrer
Skifterettens medhjælper i gældssaneringer

 

Sprog: Dansk.

Hovedarbejdsområder: 
Dødsbobehandling
Gældssanering

 

Marianne Jørgensen - Sagsbehandler
Mail: marianne@hygumadvokater.dk
Tlf: +45 87 51 10 05

Statsautoriseret ejendomsmægler
Valuar

Sprog: Dansk.

Hovedarbejdsområder: 
Ejendomshandler
Dødsbobehandling
Gældssaneringer
Koordinerings –og sekretæropgaver.